Literatūra

Latvijas krievu interesantā vēsture.

 

Šī gramata ir balstīta uz apjomīga materiālu skaita, piedāvā lasītajam objektīvu Latvijas krievu vēstures ainu – no seniem laikiem līdz 20.gadsimta sākumam. Pirmo reizi vēsturē šeit ir izklāstīti mazpazīstami fakti, kas ļauj pa jaunam novērtēt mūsu valsts pagātni. Netradicionāls skatiens uz krievu tautas lomu Latvijas vēsturē vecina īsteno integrāciju, palīdz Latvijas krieviem sajust savu dziļu sakņu saiti ar šo zemi, atmodina atbildības apziņu par mūsu valsts nākotni. Dzīva neformāla materiāla pasniegšanas maniere ir izvēlēta tikai ar mērķi popularizēt vēsturiskas zināšanas visplašākās lasītāju auditorijās lokā.

 

Lasīt krievu valodā  šeit