Palīdzēsim mūsu veterāniem!

Katru gadu mēs cenšamies apsveikt ikvienu Latvijā dzīvojošo Lielā Tēvijas kara veterānu, dāvājot viņiem Uzvaras dienā  nedaudz sirsnības  un uzmanības. Tomēr veterāniem ir nepieciešama uzmanība un atbalsts ne tikai svētku dienā – kādam vajag palīdzēt ikdienas mājas solī, cits nespēj paša spēkiem aiziet līdz aptiekai pēc zālēm, vēl kādam gluži vienkārši trūkst, ar ko parunāt… Un mūsu spēkos ir viņiem palīdzēt!
 

Biedrības „9maijs.lv” brīvprātīgie  

Biedrības „9maijs.lv” brīvprātīgo apakšvienība uzsāka savu darbu 2013.gada 1.maijā. Sākumā aktīvistu skaits nebija lielāks par 50 cilvēkiem. Pašlaik viņu  ir jau vairāk par 100.
 
Tikai 2014.gadā vien brīvprātīgie  atsaucās uz vairāk nekā 400 aicinājumiem palīdzēt; no tiem 200 izsaukumi bija saistīti ar zāļu un produktu iegādi, 150 – ar lūgumiem pēc fiziskas palīdzības, un vēl aptuveni 50  veterāniem bija nepieciešami pavadoņi un transporta pakalpojumi.
 
Jaunie aktīvisti regulāri palīdz veterāniem, kuriem tas nepieciešams, gan materiāli, gan fiziski: iegādājas zāles un produktus, uzkopj mājokli, palīdz nokļūt līdz poliklīnikai, slimnīcai vai sanatorijai, pavada veterānus pastaigās. Tāpat brīvprātīgie bieži palīdz veterāniem noformēt dažādus dokumentus un kārtot citus juridiskus jautājumus.
 
Ļoti svarīgs ir arī emocionālais atbalsts. Dažkārt nelieli uzmanības apliecinājumi, kā kopīga pastaiga vai atmiņas par aizgājušajiem gadiem pie tējas tases veterāniem ir nepieciešami vairāk par visu citu. Mēs ļoti ceram, ka mūsu brīvprātīgajos veterāni ir atraduši sev īstus sabiedrotos.
 
Visi, kuri vēlas, var pievienoties biedrības „9.maijs.lv”  brīvprātīgo grupai un palīdzēt veterāniem visu gadu, savā no darba vai mācībām brīvajā laikā. Visi kopā parūpēsimies par tiem, kuri ziedoja savas dzīves, lai mēs varētu dzīvot mierā!

Reģistrēties brīvprātīgo grupā var pa tālr. 27656002 – Julita.